Wat kan ‘de Marketingpraktijk’ voor jou en jouw praktijk betekenen?
Je bent zorgverlener, je hebt een praktijk en je bent goed in het zorgen voor jouw patiënt. Je haalt voldoening uit het werken met mensen, met ze te praten en ze te helpen. Zaken als marketing, commercie en social media zijn niet jouw sterkste kanten, .. dan is begeleiding van de Marketingpraktijk iets voor jou!

Ik houd mij bezig met de interne en externe communicatie met o.a. andere hulpverleners, media, patiënten en verwijzers. Hieronder vallen zaken als; netwerken, promotie, klantencontact en verkooptechnieken. We werken samen om efficiënt, resultaatgericht en uiteindelijk (meer) winstgevend te worden. We maken van jouw praktijk een gezond bedrijf!

Het traject in het kort:

1. Analyse van jouw praktijk (SWOT)
2. Presentatie van het ‘plan van aanpak’
3. Evaluatie na een half jaar
4. Eindevaluatie na een jaar

Verder kun je tijdens het traject altijd bij mij terecht met je ideeën en vragen zowel telefonisch als per email.

 

content image

Marketing in de zorg
Marketing behelst alles wat een bedrijf doet om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Door toenemende marktwerking in de gezondheidszorg neemt ook het belang van marketing in de zorg snel toe. In de zorg hebben we te maken met wensen en behoeften van meerdere partijen. Dit vraagt om een speciale aanpak voor marketing in de zorg.

De zorgconsument (patiënt) en de financier van de zorg (zorgverzekering) worden steeds kritischer. Daarom wordt het steeds belangrijker om kwalitatief onderscheidend te zijn. Naast producten en behandelingen speelt ook ‘beleving’ een steeds grotere rol. Hoe beleeft de patiënt het product/ behandeling (experience marketing). Bij de Marketingpraktijk bied ik hulp en advies op het gebied van marketing aan jou als zorgverlener in jouw praktijk.

Wat betekent dit concreet voor jou als zorgverlener?
Er wordt een bezoek aan jouw praktijk gepland. Daar wordt een analyse gemaakt waarin onder meer bedrijfsmatige en economische gegevens worden ingewonnen. Er is speciale aandacht voor kwaliteit, het product, het prijsbeleid, de locatie, de communicatie met verwijzers en de bestaande en toekomstige patiënten (marketingmix).

Je krijgt een uitwerking, van de analyse van jouw praktijk, in de vorm van een 'plan van aanpak'. Hierin staan doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot zorgmarketing, communicatie (intern en extern), commercialiteit, jouw concurrentiepositie, bereikbaarheid, netwerk, (re)presentatie, timemanagement en patiënt- klantbehandeling.

In dit plan staan adviezen, projectmatige opdrachten en een planning voor de korte- en middellange termijn. Samen wordt gekeken naar welke doelstellingen en adviezen specifiek passen bij jou, en welke termijn je hieraan wilt koppelen om dit te realiseren. Je krijgt een strategie, handige tools en tactieken om je hierbij te helpen. Dit alles vanuit de visie en de missie van jouw bedrijf.

Uit ervaring is gebleken dat wanneer men open staat voor verandering én er een goede inzet getoond wordt om deze doelstellingen te behalen, de omzet fors kan stijgen. Er komt dan een betere controle over uitgaven en kosten, én de kwaliteit van de praktijk in zijn geheel wordt verhoogd.